NGC 6946 a 6939

Údaje o snímku:
Optika: N400/1600, Riccardi 3" Wynne
Kamera: CMOS C3-61000
Filtry: Baader LRGB
Montáž: montáž vlastní konstrukce
Pointace: G1-1400, OAG
Datum a čas: 29.4. - 13.5. 2024
Expozice: 65x10min. L, 24x10min. R a 22x10min. B a G
Místo: Běleč nad Orlicí - hvězdárna

Snímek zachycuje hezkou dvojici objektů v souhvězdí Kefea. Otevřenou hvězdokupu NGC 6939 a spirální galaxii NGC 6946. NGC 6939 je velmi stará hvězdokupa, která má velmi vysokou galaktickou šířku, takže se nachází vysoko nad rovinou galaktického disku. Leží ve vzdálenosti 5 870 světelných let od Země, blízko velkých shluků molekulárních mračen. Ta jsou také ve snímku velmi dobře zachycena díky celkové expoziční době přesahující 22 hodin. Galaxie NGC 6946 je spirální galaxie na rozhraní souhvězdí Cefea a Labutě vzdálená od Země přibližně 18 milionů světelných let. Objevil ji William Herschel 9. září 1798. Ve spirálních ramenech jsou dobře viditelné HII oblasti ionizovaného vodíku, ve kterých probíhá bouřlivá tvorba hvězd.

Snímek byl nafocený v průběhu dubna a května v jasných bezměsíčných nocích, pomocí 400mm f/4 Newtonova dalekohledu a kamery C3-61000. Celkem bylo nasnímáno. Zpracování proběhlo jako obvykle v SW balíku PixInsight, složeno jako LRGB. Nebyl použit H-alfa filtr pro vodíkové oblasti ve spirálních ramenech. Jsou tak jasné, že to nebylo třeba.Tento web popisuje moje současné aktivity v oblasti astronomie. Starý web s informacemi a snímky do roku 2012 naleznete na foto.astronomy.cz